Γυναικεία Ρούχα Online | Sava.gr

 

Όροι> Site Όροι & Προϋποθέσεις

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει τους όρους και τις νομικές προϋποθέσεις που διέπουν την ιστοσελίδα, SAVA.GR.

Οι χρήστες του SAVA.GR αποδέχονται και συμφωνούν να τηρούν όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή.

Εάν οι χρήστες δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, SAVA SpA διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα SAVA.GR.

Η πρόσβαση και η χρήση του SAVA.GR την ιστοσελίδα είναι για προσωπική χρήση και μόνο.

Η οπτικοποίηση του SAVA.GR ιστοσελίδα παρέχει στους πελάτες με πληροφορίες για το προϊόν και τη δυνατότητα να αγοράσουν εμπορεύματα.